CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ T&T
K
i
n
h
 
n
g
h
i
m
 
c
a
 
c
h
ú
n
g
 
t
ô
i
 
 
t
h
à
n
h
 
c
ô
n
g
 
c
a
 
d
o
a
n
h
 
n
g
h
i
p
0908 99.11.61 (Mr. Thiện) - tuvan@thanhlapcongtylamdong.vn
Trang chủ » Dịch vụ » Dịch Vụ Kế Toán Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc – Lâm Đồng

Dịch Vụ Kế Toán Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc – Lâm Đồng

Dịch vụ kế toán Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc – Ke toan da lat, duc trong, bao loc

Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.

4

Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí. Hiểu được điều đó và để giúp doanh nghiệp yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình Dịch Vụ Tư Vấn Thuế – Kế Toán T&T đã được thành lập để cung cấp dịch vụ về kế toán thuế cho doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ kế toán – thuế:

1. Tư vấn về chính sách thuế:

 • Đăng ký mã số thuếkê khai thuếnộp thuếhoàn thuếquyết toán thuếmiễn giảm thuế – hóa đơn – chứng từ – khiếu nại – tố cáo – thanh tra kiểm tra – xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế
 •  Những sai sót thường gặp cần tránh
 •  Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp

2. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu:

 • Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế
 • Đứng tên kế toán, đặt hóa đơn, sổ sách kế toán
 • Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế

3. Báo cáo thuế hàng tháng:

        Chúng tôi sẽ thực hiện:

 • Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.
 • Lập và nộp báo cáo thuế theo tháng, quý và nộp tại cơ quan thuế;
 • Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế

Lưu ý: Doanh nghiệp phải kê khai nộp báo cáo thuế hàng tháng/quý dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn.

4. Kế toán hàng tháng:

Kế toán tháng

 • Cử nhân viên đến tận nơi xem xét, kiểm tra, nhận hóa đơn – chứng từ;
 • Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định;
 • Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào – bán ra;
 • Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng trên cơ sở các hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ và hợp pháp bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều;
 • Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
 • Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp;
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;
 • In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại Cơ quan thuế hoặc khai qua mạng điện tử.
 • Lập và nộp báo cáo thống kê (nếu có);
 • In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị.
 • In bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư.
 • Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.
 • Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.
 • Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành bằng phần mềm kế toán, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung,  số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả…
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.
 • Thường xuyên tư vấn những vấn đề liên quan đến thuế và các vấn đề liên quan khác.

Quyết toán năm:

T&T sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chínhquyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của tổng cục thuế gồm:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Bảng cân đối số phát sinh.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).
 • Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).
 • Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).
 • Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

5. Kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh lại sổ sách thời gian trước:

 • Kiểm tra toàn bộ số liệu báo cáo thuế và chứng từ gốc.
 • Tư vấn bổ sung hoàn chỉnh lại chứng từ  kế toán.
 • In phiếu thu, chi, nhập, xuất; sắp xếp, đóng chứng từ hàng tháng.
 • Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính bằng phần mềm kế toán, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung,  số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả…
 • In quyết toán và báo cáo tài chính mới, điều chỉnh quyết toán cũ.
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi cơ quan thuế quyết toán.

6. Dịch vụ giải thể, tạm ngừng kinh doanh:

Tạm ngừng kinh doanh:

Trong qúa trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh khi gặp khó khăn trong kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanhcơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Giải thể doanh nghiệp:

Khi đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ mà không có quyết định gia hạn hoặc doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh không thể khắc phục được. Chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền ra quyết định chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bằng cách tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định.

 

Cam kết trong quá trình thực hiện Dịch vụ:

 • Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc.
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.
 • Tư vấn và hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan.

 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn thuế – Kế toán

Điện thoại : 0914 005 883 – 0908 99 11 61 (Mr. Thiện)

Email:  tuvan@thanhlapcongtylamdong.vn

Bình luận bằng Facebook

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button