CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ T&T
K
i
n
h
 
n
g
h
i
m
 
c
a
 
c
h
ú
n
g
 
t
ô
i
 
 
t
h
à
n
h
 
c
ô
n
g
 
c
a
 
d
o
a
n
h
 
n
g
h
i
p
0908 99.11.61 (Mr. Thiện) - tuvan@thanhlapcongtylamdong.vn
Trang chủ » Đăng ký online

Đăng ký online

Đăng ký kinh doanh online (Đăng ký thẳng qua T&T không qua Sở Kế Hoạch & Đầu Tư)

CMND sao y công chứng không quá 03 tháng (1 bản).
CMND không quá 15 năm kể từ ngày cấp.
Tên doanh nghiệp quý khách tham khảo “Những điều lưu ý khi thành lập doanh nghiệp“.

  Đăng ký kinh doanh online (Đăng ký thẳng qua T&T không qua Sở Kế Hoạch & Đầu Tư)

  Tên của bạn (bắt buộc)

  Địa chỉ Email (bắt buộc)

  Điện thoại liên hệ (bắt buộc)

  Loại hình đăng ký:

  Thông điệp

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  Call Now Button