CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ T&T
K
i
n
h
 
n
g
h
i
m
 
c
a
 
c
h
ú
n
g
 
t
ô
i
 
 
t
h
à
n
h
 
c
ô
n
g
 
c
a
 
d
o
a
n
h
 
n
g
h
i
p
0908 99.11.61 (Mr. Thiện) - tuvan@thanhlapcongtylamdong.vn
Trang chủ » Thông tư mới

Thông tư mới

Một số điểm mới tại luật số 71/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

Ngày 26/11/2014 , Quốc Hội đã ban hành luật số 71/2014/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Trong đó, có một số nội dung thay đổi : + Thuế thu nhập doanh nghiệp:  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số …

Xem thêm

Những trường hợp DN giải thể được miễn kiểm tra quyết toán thuế

Từ ngày 15/11/2014 khi Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành, có 3 trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan Thuế không phải thực hiện kiểm tra quyết toán thuế.   Cụ thể, trường hợp đầu tiên là doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm (%) …

Xem thêm

Cách xác định khai thuế GTGT theo tháng hay quý mới nhất theo Thông tư 151

Bắt đầu từ ngày 15/11/2014 kể từ khi thông tư 151/2014/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2014 có hiệu lực thi hành thì việc xác định kỳ kê khai thuế GTGT của Doanh nghiệp có nhiều thay đổi. Cụ thể tại Điều 15 thông tư 151 . Sửa đổi, bổ sung khoản b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: 1. Đối tượng khai thuế GTGT …

Xem thêm

Từ ngày 15/11/2014, nhiều quy định mới về thuế GTGT

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã chính thức ký ban hành Thông tư 151 (có hiệu lực từ 15/11/2014), hướng dẫn thi hành Nghị định 91 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Theo đó, nhiều quy định mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được sửa …

Xem thêm

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP, CẢI CÁCH, ĐƠN GIẢN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ

  BỘ TÀI CHÍNH     Số: 119/2014/TT- BTC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                            Hà Nội, ngày 25 tháng  8 năm 2014   THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày …

Xem thêm

THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP …

Xem thêm

THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA …

Xem thêm

THÔNG TƯ 219/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xem thêm

THÔNG TƯ 45/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 45/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; …

Xem thêm
Call Now Button