CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ T&T
K
i
n
h
 
n
g
h
i
m
 
c
a
 
c
h
ú
n
g
 
t
ô
i
 
 
t
h
à
n
h
 
c
ô
n
g
 
c
a
 
d
o
a
n
h
 
n
g
h
i
p
0908 99.11.61 (Mr. Thiện) - tuvan@thanhlapcongtylamdong.vn
Trang chủ » Cẩm nang doanh nghiệp » Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề?

Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề?

STT Lĩnh vực Yêu cầu
1 Giám sát thi công xây dựng Người quản lý chuyên môn có Chứng chỉ hành nghề phù hợp
2 Khảo sát xây dựng
3 Thiết kế xây dựng
4 Kiến trúc sư
5 Định giá xây dựng
6 Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Người chịu trách nhiệm chuyên môn, kỹ thuật có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với hình thức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
7 Kinh doanh thuốc Người quản lý chuyên môn về dược có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức kinh doanh
8 Hành nghề thú y Chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật có Chứng chỉ hành nghề thú y
9 Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có Chứng chỉ hành nghề phù hợp
10 Hoạt động xông hơi khử trùng Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động xông hơi khử trùng phải có Chứng chỉ hành nghề
11 Kinh doanh, mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải có Chứng chỉ hành nghề.
12 Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải Người quản lý chuyên môn có Chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện vận tải
13 Dịch vụ bán đấu giá tài sản Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản là Đấu giá viên có Chứng chỉ hành nghề đấu giá
14 Dịch vụ môi giới bất động sản Ít nhất một người trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
15 Định giá bất động sản Ít nhất hai người trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản
16 Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản Ít nhất hai người trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản
17 Dịch vụ làm thủ tục về thuế Có ít nhất hai nhân viên có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế
18 Dịch vụ kiểm toán Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập dưới 3 hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.- Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề.- Đối với Công ty hợp danh: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề.- Đối với Doanh nghiệp tư nhân: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.
19 Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập dưới 3 hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên
20 Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
21 Dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

 

Bình luận bằng Facebook

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button